CHẢO TRỢ LÝ

AI Chatbot Kiến Thức & Tâm Sự LGBT+

Chảo trợ lý là AI chatbot được xây dựng với định hướng trở thành một trợ lý đáng tin cậy cho cộng đồng LGBT+ tại Việt Nam.

Hiện đã có mặt và dễ dàng cài đặt trên nhiều nền tảng

Trợ lý tin cậy giải đáp các thắc mắc về LGBT+

Chảo trợ lý là AI chatbot được xây dựng với định hướng trở thành một trợ lý đáng tin cậy cho cộng đồng LGBT+ tại Việt Nam.

Bạn đồng hành điểm đến an toàn cho những khúc mắc, tâm sự

Chảo trợ lý là AI chatbot được xây dựng với định hướng trở thành một trợ lý đáng tin cậy cho cộng đồng LGBT+ tại Việt Nam.

Sử Dụng Chảo Trợ Lý Trực Tiếp

Discord Một Cái Chảo

Discord Trans Girl VN

Telegram Một Cái Chảo

Cici Một Cái Chảo

Thêm Chảo Trợ Lý Chatbot vào Server Discord của bạn