Bạn đã chắc chắn chưa? Bạn thật sự muốn trở thành con gái?

Đây là điều mà bạn thực sự muốn chứ? Nếu bạn đang ở đây, cũng có nghĩa là một phần nào đó trong bạn thật sự muốn là con gái. Không thành vấn đề, bạn có thể trở thành con gái nếu bạn muốn, chúng tôi sẽ giúp bạn.

Lưu ý quyết định này không phải là vĩnh viễn

Nếu bạn không thích là con gái nữa, bạn luôn có thể “quay đầu”. Không ai ngoài bạn có thể thay đổi giới tính của mình vĩnh viễn. Không ai có thể lừa bạn, khiến bạn muốn trở thành con gái nếu như trước đây bạn không hề muốn thế.

Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là giúp bạn kết nối với mong muốn sâu thẳm của chính bản thân. Dù bạn tìm đến trang này như thế nào đi chăng nữa, đây hoàn toàn là quyết định của bạn, không ai khác nên quyết định hộ bạn cả.

Bạn hoàn toàn có thể quay trở lại sau nếu bạn cảm thấy bây giờ mình chưa sẵn sàng.

Dù bạn lựa chọn như thế nào, đó hoàn toàn là một quyết định đúng đắn.