Biến Tôi Thành Con Gái

Sẵn sàng biến thành con gái chưa?

Những lời phủ nhận thường gặp

Có lẽ bạn không nhận ra bạn là con gái. Có thể bạn chưa cảm thấy như một người con gái. Hoặc thậm chí bạn cảm thấy mình không đủ tốt để trở thành con gái. Nếu bạn lo lắng những điều như trên, đừng lo lắng, những cô gái “mới” khác cũng như bạn. Dưới đây là một số lời phủ nhận của newbie mà bạn có thể trải qua.

Vào nhầm chỗ?